Amaçla Sınırlılık Bağlantılı ve Ölçülü İlkesi

Amaçla Sınırlılık Bağlantılı ve Ölçülü İlkesi

Amaçla Sınırlılık Bağlantılı ve Ölçülü İlkesi “Amaçla Sınırlılık,”kişisel verilerin korunmasında en önemli ilkelerden biridir. Bu ilkeye göre, kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Yani, veri toplanırken belirli bir amaç için toplanmalı ve ileride farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.

Öngörülmeyen veya ileride gerçekleşmesi planlanan amaçlarla kişisel veri toplanmamalıdır. Sadece belirli bir amaç için gerekli olan veriler toplanmalı ve işlenmelidir. Örneğin, bir taşımacılık firması tarafından taşıma sözleşmesi kapsamında kaydedilen adres bilgileri, sonrasında pazarlama faaliyetleri için kullanılacaksa, bu yeni amaçla kullanım için ayrıca izin alınmalıdır.

Kişisel veri işleme şartları, yeni amaçlar için de tekrar değerlendirilmelidir. Veriler, sadece işleme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutulmalıdır. Farklı süreçler ve farklı ilgili kişiler için verilerin gerekliliği farklılık gösterebilir, bu nedenle her bir durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Özel nitelikli kişisel veriler konusunda özellikle dikkat edilmelidir. Özel nitelikli kişisel veriler, hassas ve özel mahiyette bilgilerdir ve işlenmeleri daha katı kurallara tabidir. Bu tür verilerin işlenmesi, sadece belirli hukuki nedenlerle ve belirli amaçlar için sınırlı ve ölçülü bir şekilde yapılmalıdır.

Bu ilkenin uygulanması, kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır. Kişisel verilerin doğru amaçla toplanması ve işlenmesi, veri sorumlularının ve ilgili kişilerin haklarının ve çıkarlarının korunmasına katkı sağlar. Aynı zamanda, veri sorumluları, amacın dışında kullanımı önlemek için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirleri almalıdır.

Amaçla Sınırlılık İlkesi Nedir?

Amaçla sınırlılık ilkesi, kişisel verilerin işlendiği bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması belirlenir. Bu ilkeye göre, kişisel veriler yalnızca belirli bir amaç için toplanmalı ve bu amaç dışında kullanılmamalıdır. İleride öngörülmeyen veya planlanmayan bölümlerle kişisel veri toplanmamalıdır. Bu ilke, kişisel verilerin saklanması, saklanması ve saklanması süreçlerini düzenler ve denetler.

Veri Toplam Aşamasında Amaç Belirleme

Amaçla sınırlılık ilkesi, veri toplama aşamasında büyük bir bilgi birikimine sahiptir.Veri toplamaişlemi yapılmadan önce net bir amaç belirlenmelidir. Örneğin, bir e-ticaret şirketi müşteriyi sadece siparişleri işlemek ve müşteri hizmetlerini elde etmek amacıyla toplamak gerekir. Bu veriler, sadece bu amaç doğrultusunda kullanılıyor.

Yeni Amaçlar İçin İzin Alınmalıdır

Kişisel veriler, toplandıktan sonra farklı kullanımlar için kullanılacaksa, bu yeni kullanım için ayrıca izin alınmasına izin verilir. Örneğin, bir taşımacılık şirketi tarafından taşıma süreci kapsamındaki adres bilgilerini, sonrasında pazarlama faaliyetleri için kullanılması, müşterilerden bu yeni amaç için kullanılmasına izin verilir. Aksi takdirde, verilerin amaç dışı kullanım hukuki haklarına ilişkin yol açılabilir.

Veri İşleme Şartları ve Gereklilik Değerlendirmesi

Kişisel verilerin işlenmesi koşulları, yeni işlemler için tekrar değerlendirilmeli. Veriler, sadece işleme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlama özellikleri. Farklı özellikler ve farklı ilgili kişiler için veri gerekliliği farklılık gösterebilir, bu nedenle her durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilere Özel Dikkat

Özel kişisel veriler, hassas ve özel mahiyette bilgilerdir ve işlenmeleri daha katı kurallara tabidir. Bu tür değişiklikler, yalnızca belirli yapısal bileşenler ve belirli özellikler için sınırlı ve ölçülü bir şekilde yapılmalıdır. Örneğin, sağlık verileri gibi özel kapsamlı veriler, yalnızca tedavi amacıyla veya sağlık hizmetlerini kullanmak için kullanılabilir.