2024 yılı idari para cezaları Türkiye'de idari para cezaları çeşitli düzenlemelerle güncellenmiştir bu cezalar, kamu düzenini korumak, vergi kayıplarını önlemek ve hukuki ihlalleri caydırmak amacıyla uygulanmaktadır.
2024 yılı idari para cezaları Türkiye'de idari para cezaları çeşitli düzenlemelerle güncellenmiştir bu cezalar, kamu düzenini korumak, vergi kayıplarını önlemek ve hukuki ihlalleri caydırmak amacıyla uygulanmaktadır.
Dijital dönüşümün öncüsü alışverişten iletişime, eğitimden sağlığa kadar hayatımızın her alanında köklü değişiklikler getirdi.
Dijital dönüşümün öncüsü alışverişten iletişime, eğitimden sağlığa kadar hayatımızın her alanında köklü değişiklikler getirdi.
Verbis kaydının temelleri hızlı dijital çağda, çevrimiçi pazar, büyüme ve genişleme için benzersiz fırsatlar sunarak ticari faaliyetlerin merkez üssü haline geldi.
Verbis kaydının temelleri hızlı dijital çağda, çevrimiçi pazar, büyüme ve genişleme için benzersiz fırsatlar sunarak ticari faaliyetlerin merkez üssü haline geldi.
Veri güvenliği ve KVKK uyumluluğu günümüzde dijitalleşmenin hızla büyümesiyle birlikte, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması önemli bir konu haline geldi.
Veri güvenliği ve KVKK uyumluluğu günümüzde dijitalleşmenin hızla büyümesiyle birlikte, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması önemli bir konu haline geldi.
Kişisel verilerin işlenmesi şartlar ve sınırlar dijital çağın hızla ilerlemesiyle beraber, KVKK’u daha çok önemli hale gelmiştir. Ancak ve ancak, bu işlemin belirli şartlar ve sınırlar içinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi şartlar ve sınırlar dijital çağın hızla ilerlemesiyle beraber, KVKK’u daha çok önemli hale gelmiştir. Ancak ve ancak, bu işlemin belirli şartlar ve sınırlar içinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Penetrasyon testi rapor örneği bilgi sistemlerinin güvenliği, firmalar için hayati önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte, dijital tehditlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı da artmaktadır.
Penetrasyon testi rapor örneği bilgi sistemlerinin güvenliği, firmalar için hayati önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte, dijital tehditlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı da artmaktadır.
Kaynak penetrasyon testi (source penetration testing), bir yazılımın veya sistem kaynak kodunun güvenlik açıklarını, hatalarını ve zayıf noktalarını bulmak için yapılan detaylı bir inceleme ve test sürecidir.
Kaynak penetrasyon testi (source penetration testing), bir yazılımın veya sistem kaynak kodunun güvenlik açıklarını, hatalarını ve zayıf noktalarını bulmak için yapılan detaylı bir inceleme ve test sürecidir.
Penetrasyon testi ve aşamaları, bir bilgisayar sistemi, ağ veya uygulamanın güvenlik zafiyetlerini tespit etmek için yapılan bir tür güvenlik testidir.
Penetrasyon testi ve aşamaları, bir bilgisayar sistemi, ağ veya uygulamanın güvenlik zafiyetlerini tespit etmek için yapılan bir tür güvenlik testidir.
Aydınlatma yükümlülüğü, bir kurulun veya şahısın, yasalara veya belirlenmiş kurallara uygun olarak, belirli bir konuda bilgi verme veya açıklama yapma zorunluluğunu ifade eder.
Aydınlatma yükümlülüğü, bir kurulun veya şahısın, yasalara veya belirlenmiş kurallara uygun olarak, belirli bir konuda bilgi verme veya açıklama yapma zorunluluğunu ifade eder.
Web sitesi tabanlı e-ticaret, ürün veya hizmetlerin çevrimiçi olarak satın alınabileceği bir elektronik ticaret modelidir. Bu modelde, bir firma veya şahıslar tarafından yürürlükte olan bir web sayfası, müşterilere ürünleri veya hizmetleri gösterir, alışveriş sepeti, ödeme işlemleri ve genellikle müşteri hizmetleri gibi özellikleri sağlar.
Web sitesi tabanlı e-ticaret, ürün veya hizmetlerin çevrimiçi olarak satın alınabileceği bir elektronik ticaret modelidir. Bu modelde, bir firma veya şahıslar tarafından yürürlükte olan bir web sayfası, müşterilere ürünleri veya hizmetleri gösterir, alışveriş sepeti, ödeme işlemleri ve genellikle müşteri hizmetleri gibi özellikleri sağlar.
Çerezler devre dışı bırakma yöntemi internet, bilgiye erişimden sosyal bağlantılara, eğitimden alışverişe kadar her alanda hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Çerezler devre dışı bırakma yöntemi internet, bilgiye erişimden sosyal bağlantılara, eğitimden alışverişe kadar her alanda hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Elektronik ticaret sitelerinin ETBİS’e kayıt zorunluluğu 11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de de yayınlanan “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ”in “Kapsam” başlıklı 3. maddesinde hangi ticari işletmelerin tebliğ kapsamındaki düzenlemelere tabi olduğunu belirtmiştir.
Elektronik ticaret sitelerinin ETBİS’e kayıt zorunluluğu 11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de de yayınlanan “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ”in “Kapsam” başlıklı 3. maddesinde hangi ticari işletmelerin tebliğ kapsamındaki düzenlemelere tabi olduğunu belirtmiştir.
222 adet blog bulundu.