Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirli bir şekil şartı bulunmamaktadır. Tek taraflı bir beyanla da aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilir. Veri sorumlusu, ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kanıtlamakla sorumludur.
Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirli bir şekil şartı bulunmamaktadır. Tek taraflı bir beyanla da aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilir. Veri sorumlusu, ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kanıtlamakla sorumludur.
Veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğü kişisel verilerin korunması, modern çağdaki en önemli parçaların biri ve bu uzunlukta, veri sorumlularının aydınlatma yükünün büyük önemsenmesi. Aydınlatma kaydı, kişisel veri akışı sürecinde ilgili kişilerin doğru, eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde bilgi sağlama gerekliliğini içerir.
Veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğü kişisel verilerin korunması, modern çağdaki en önemli parçaların biri ve bu uzunlukta, veri sorumlularının aydınlatma yükünün büyük önemsenmesi. Aydınlatma kaydı, kişisel veri akışı sürecinde ilgili kişilerin doğru, eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde bilgi sağlama gerekliliğini içerir.
Yabancı ülkeye verilerin aktarılması kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunup bulunmadığına ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri şartıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar verir.
Yabancı ülkeye verilerin aktarılması kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunup bulunmadığına ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri şartıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar verir.
Verilerin yurt dışına aktarılması kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasında, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olması koşuluyla yurt dışına aktarılması düzenlenmiştir.
Verilerin yurt dışına aktarılması kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasında, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olması koşuluyla yurt dışına aktarılması düzenlenmiştir.
Kişisel verilerin yurt içine aktarılması, verilerin ilgilinin açık rızası olmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 5. ve 6. maddesindeki şartların sağlanması halinde, yeterli önlemler alınarak kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın yurt içinde aktarılmasına da izin verilmektedir.
Kişisel verilerin yurt içine aktarılması, verilerin ilgilinin açık rızası olmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 5. ve 6. maddesindeki şartların sağlanması halinde, yeterli önlemler alınarak kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın yurt içinde aktarılmasına da izin verilmektedir.
Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları tamamen ortadan kalkarsa, bu durumda kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları tamamen ortadan kalkarsa, bu durumda kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Anonim veri ve anonim hale getirilmiş veri, başlangıçtan itibaren hiçbir şekilde belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyen veriyi ifade eder.  Bu veri, hiçbir şekilde kimliği belirli bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez ve kimliği ortaya çıkartılamaz. Anonim veriler, başlangıçta kişisel veri niteliği taşımayan ve hiçbir şekilde kişisel veri olarak değerlendirilmeyen verilerdir.
Anonim veri ve anonim hale getirilmiş veri, başlangıçtan itibaren hiçbir şekilde belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyen veriyi ifade eder.  Bu veri, hiçbir şekilde kimliği belirli bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez ve kimliği ortaya çıkartılamaz. Anonim veriler, başlangıçta kişisel veri niteliği taşımayan ve hiçbir şekilde kişisel veri olarak değerlendirilmeyen verilerdir.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi anonimleştirme, kişisel verilerin diğer verilerle eşleştirilse bile, gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde tanımlayıcı bilgilerin kaldırılması veya değiştirilmesi işlemidir. Yani, anonimleştirme, bir veri kümesindeki tüm direkt veya dolaylı tanımlayıcıların çıkarılması veya değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin tespit edilememesi veya kalabalık içinde ayırt edilemez olmasını sağlar.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi anonimleştirme, kişisel verilerin diğer verilerle eşleştirilse bile, gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde tanımlayıcı bilgilerin kaldırılması veya değiştirilmesi işlemidir. Yani, anonimleştirme, bir veri kümesindeki tüm direkt veya dolaylı tanımlayıcıların çıkarılması veya değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin tespit edilememesi veya kalabalık içinde ayırt edilemez olmasını sağlar.
Kişisel verilerin yok etmesi, kişisel verilerin hiç kimsenin erişemeyeceği, geri getirilemeyecek ve tekrar kullanılamayacak şekilde tamamen ortadan kaldırılması işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma gibi yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılır.
Kişisel verilerin yok etmesi, kişisel verilerin hiç kimsenin erişemeyeceği, geri getirilemeyecek ve tekrar kullanılamayacak şekilde tamamen ortadan kaldırılması işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma gibi yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılır.
Kişisel verilerin silinmesi, ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Bu sürecin ayrıntıları, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde açıklanmıştır.
Kişisel verilerin silinmesi, ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Bu sürecin ayrıntıları, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde açıklanmıştır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, ilgili kişinin mağduriyete veya ayrımcılığa uğrama riski taşıyan hassas verilerdir. Bu sebeple, özel nitelikli kişisel verilerin diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı bir şekilde korunması gerekmektedir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, ilgili kişinin mağduriyete veya ayrımcılığa uğrama riski taşıyan hassas verilerdir. Bu sebeple, özel nitelikli kişisel verilerin diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı bir şekilde korunması gerekmektedir.
Veri sorumlusunun meşru menfaat şartı, diğer hallerin uygulanamadığı durumlarda başvurulacak son seçenek değildir. Aynı zamanda, her şeyi kapsayan ve tüm kişisel verilerin işlenmesini otomatik olarak hukuka uygun kılan bir unsurdur.
Veri sorumlusunun meşru menfaat şartı, diğer hallerin uygulanamadığı durumlarda başvurulacak son seçenek değildir. Aynı zamanda, her şeyi kapsayan ve tüm kişisel verilerin işlenmesini otomatik olarak hukuka uygun kılan bir unsurdur.
220 adet blog bulundu.