Veri sorumlusunun meşru menfaat şartı, diğer hallerin uygulanamadığı durumlarda başvurulacak son seçenek değildir. Aynı zamanda, her şeyi kapsayan ve tüm kişisel verilerin işlenmesini otomatik olarak hukuka uygun kılan bir unsurdur.
Veri sorumlusunun meşru menfaat şartı, diğer hallerin uygulanamadığı durumlarda başvurulacak son seçenek değildir. Aynı zamanda, her şeyi kapsayan ve tüm kişisel verilerin işlenmesini otomatik olarak hukuka uygun kılan bir unsurdur.
Meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuna göre, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, veri sorumlusunun yasal çıkarları için kişisel veri işlenebilir. Veri sorumlusunun meşru menfaati, veri işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği çıkar ve faydaları kapsar.
Meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuna göre, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, veri sorumlusunun yasal çıkarları için kişisel veri işlenebilir. Veri sorumlusunun meşru menfaati, veri işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği çıkar ve faydaları kapsar.
Kişisel Verilerin Aleni Olması herhangi bir şekilde ilgili kişi tarafından kamuoyuna açıklanmış olan, yani ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler, alenileştirme amacına uygun bir şekilde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Bu tür veriler, ilgili kişinin kendi iradesiyle alenileştirmiş olması nedeniyle herkes tarafından bilinebilecek hale gelmiştir ve bu durumda korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmektedir.
Kişisel Verilerin Aleni Olması herhangi bir şekilde ilgili kişi tarafından kamuoyuna açıklanmış olan, yani ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler, alenileştirme amacına uygun bir şekilde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Bu tür veriler, ilgili kişinin kendi iradesiyle alenileştirmiş olması nedeniyle herkes tarafından bilinebilecek hale gelmiştir ve bu durumda korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme şartları kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir.
Kişisel verilerin işlenme şartları kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir.
Mevzuata öngörülen süre muhafaza edilmesi kişisel verilerin, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur.
Mevzuata öngörülen süre muhafaza edilmesi kişisel verilerin, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur.
Amaçla Sınırlılık Bağlantılı ve Ölçülü İlkesi “Amaçla Sınırlılık,” kişisel verilerin korunmasında en önemli ilkelerden biridir.
Amaçla Sınırlılık Bağlantılı ve Ölçülü İlkesi “Amaçla Sınırlılık,” kişisel verilerin korunmasında en önemli ilkelerden biridir.
Amacın meşru olması veri sorumlusunun işlediği verilerin amaçlarının meşru olması, yaptığı faaliyetler veya sunduğu hizmetlerle ilgili ve bu faaliyetlerin veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerin işlenmesi anlamına gelir.
Amacın meşru olması veri sorumlusunun işlediği verilerin amaçlarının meşru olması, yaptığı faaliyetler veya sunduğu hizmetlerle ilgili ve bu faaliyetlerin veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerin işlenmesi anlamına gelir.
Çerez Onay Yönetimi, günümüz dijital dünyasında hem kullanıcı gizliliğini koruma hem de yasal uyum sağlama açısından kritik bir gruba sahip olan bir konsepttir.
Çerez Onay Yönetimi, günümüz dijital dünyasında hem kullanıcı gizliliğini koruma hem de yasal uyum sağlama açısından kritik bir gruba sahip olan bir konsepttir.
Mobil uygulamalar, kişisel verilerinizi nasıl işlediği ve paylaştığı konusunda kullanıcıların endişelerini giderecek adımlar atmaktadır. Mobil uygulama şirketleri, kullanıcıların gizliliğine büyük bir önem verirken, KVKK, GDPR ve CCPA gibi yasal düzenlemelere uyum sağlamak için titiz bir süreç yürütürler.
Mobil uygulamalar, kişisel verilerinizi nasıl işlediği ve paylaştığı konusunda kullanıcıların endişelerini giderecek adımlar atmaktadır. Mobil uygulama şirketleri, kullanıcıların gizliliğine büyük bir önem verirken, KVKK, GDPR ve CCPA gibi yasal düzenlemelere uyum sağlamak için titiz bir süreç yürütürler.
Bir işçi, işverene ait iş organizasyonu içinde onun menfaatine dayalı bir iş yapıyorsa bir iş ilişkisinden bahsedilebilecektir.
Genel kural olarak veri sorumlusu sıfatıyla işverenlerin işçilerine ait kişisel verilerini işlerken ve bunları aktarırken açık rıza alması gerekmekte ise de KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında açık rıza alınmasının gerekli olmadığı istisnai haller düzenlenmiştir.
Sızma testi başka bir değişle zafiyet analizi penetrasyon testi
Sızma testi günümüz dünyasında, birçok işletme, kurum ve kuruluş, bilgisayar ağları ve sistemlerini, çalışanları, müşterileri ve tüm dijital varlıklarını korumak için önemli güvenlik önlemleri almaktadır. Her zaman her şeyin mükemmel olması mümkün değildir ve sistemlerdeki güvenlik açıkları, bilgi hırsızlığı, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve diğer çeşitli siber saldırılar için zayıf noktalar oluşturabilir.
ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bir kuruluşun bilgi varlıklarını nasıl yöneteceği ve koruyacağı konusunda bir çerçeve sunar. ISO 27001‘in amacı, bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu makalede, ISO 27001’in tanımı, uygulanması, gereklilikleri ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bir kuruluşun bilgi varlıklarını nasıl yöneteceği ve koruyacağı konusunda bir çerçeve sunar. ISO 27001‘in amacı, bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu makalede, ISO 27001’in tanımı, uygulanması, gereklilikleri ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
221 adet blog bulundu.