Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulmak

Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulmak

Başvuru yolu için herhangi bir şart bulmak veri sorumlusuna yapılacak başvurularda uyulması gereken usul ve esaslarkanunun 13. maddesinde de belirtilmiştir. Aynı zamanda bu maddeye istinaden kuruluş tarafından hazırlanarak 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile veri sorumlusuna yapılabilecek başvurulara ilişkin yöntemler belirlenmiştir.

Bu tür bir başvuru süreci, adaylara eşit esneklik sunarak teşvik edebilir ve çoğaltılabilir. Bu çözüm, başvuruların daha geniş bir aday havuzundan gelmesine olanak tanınabilir ve daha kapsayıcı bir işe alım sürecinin başlangıcını gösterir.

Veri sorumlusuna başvuru yapmak için belirlenmiş herhangi bir şart mevcut değildir. Veri sorumlusuna başvuru yapma hakkı, kişisel verilerin saklanmasıyla ilgili haklara sahip olan kişilerin bu haklarının kullanılması amacıyla düzenlenmiştir. Veri sorumlusuna başvuru yapmak için herhangi bir şartın belirlenmemesi, kişilerin bu haklarını kullanabilmelerini ve kişilerin kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili raporlamada bulunabilmelerini sağlar.

Bu,kişisel verilerin korunmasıve gizliliği ile ilgili düzenlemelerin bir parçası ve bu haklara sahip olmak için herhangi bir kaydın karşılanması veya özel bir kayıtlın olması gerekmemektedir. Kişiler, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak bilgi alma, veriye erişim, verilerin kaydedilmesi, silinmesi veya değiştirilmesinin kısıtlanması gibi kullanımlarda değişikliklerde olabilecek veri sorumlusuna başvuruda bulunabilirler.

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı Kapsamı
 • Kişisel Veri Koruma İlkeleri ve Uygulamaları
 • Veri Sorumlusuna Başvurunun Avantajları ve Dezavantajları
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı Kapsamı

Veri sorumlusuna başvuru hakkı,kişisel verilerin korunmasıaçısından oldukça önemli bir hak olarak varlığını sürdürmektedir. Bu hak, saklanabilecek kişisel verilerin nasıl şirket hakkında bilgi alma ve veri kayıtlarının silinmesi veya engellenmesi gibi taleplerde bulunma olanağı sunar. Veri sorumlusuna başvuru hakkı, genellikle veri koruma mevzuatı kapsamında tanımlanmış olup, kişisel bilgilerin gizliliği ve gizlilik konusunda kişilere güvence sağlama işlemleri. Bu hak, veri sahiplerine, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak şeffaflık, hesaplanabilme ve kontrol sağlama adına önemli bir araç sunar. Veri sorumlusuna başvuru hakkı, veri veren kişisel verileri işleme hataları arızası ve uygun koruma önlemleri almalarını sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı’nın kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

 1. Bilgi alma hakkı: Bu hak kapsamında, bir kişi, veri sorumlusundan kendi kişisel verileri hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Bu bilgiler, kişisel verilerin hangi verilerle işlendiği, hangi üçüncü maçlara aktarıldığı, verilerin ne kadar saklanacağı gibi kaydedileceği gibi bilgilerdir.
 2. Veri hakkı düzeltmesi: Bu hak, bir kişinin kişisel verilerinin yanlış veya eksik olması durumunda, bu kişisel bilgilerin talep etme bilgilerini içerir.
 3. Veri silme hakkı: Bu hak, kişisel verilerin silinmesine ilişkin bilgilerin silinmesi veya kişinin veri işlemesinin geri alınması istendiğinde, kişisel verilerin silinmesini talep etme ücreti gerektirir.
 4. Veri işleme sınırlama hakkı: Bu hak, kişisel verilerin saklanması veya yasallığı konusunda bir değişiklik olması durumunda, veri sorumlusunun bu verileri yalnızca belirli bir amaç için işlemesini veya işleme kısıtlamaları sağlamasını talep etme kesmeyi gerektirir.
 5. Veri taşınabilirliği hakkı: Bu hak, kişinin kendi kişisel düzeninden bir sistemden başka bir sistem taşıma veya kopyalamanın saklanmasını içerir.
 6. İtiraz hakkı: Bu hak, kişisel verilerin belirli bir durumda tutulmasına itiraz etme bilgilerini içerir.

Kişisel Veri Koruma İlkeleri ve Uygulamaları

Kişisel Veri Koruma İlkeleri ve Uygulamaları, kişisel verilerin saklanması, saklanması ve korunmasıyla ilgili olarak belirlenmiş standart ve prensiplerdir. Bu ilkelere uygun hareket etmek, kişisel verilerin korunması ve gizliliğin korunmasına büyük önem verir. Bu ilkelere genellikle veri koruma ve düzenlemeleri yoluyla yer verilir.

İşte genel olarak kabul edilen bazı kişisel veri koruma politikaları ve uygulamaları:

 1. Yasal ve adil işleme: Kişisel verilerin yasal ve adil bir şekilde kaydedilmesi, kişisel verilerin korunması ve kullanımının belirli değişkenlere ve ayrılmaya uygun olması vurgular.
 2. Amaçla sınırlı olma ilkesi: Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve yasal olarak toplamak için kullanılabilir ve kullanılabilir. Verilerin toplandığı sınırların dışında kullanılması kısıtlanmalıdır.
 3. Veri minimizasyonu prensibi: Kişisel verilerin korunması ve çalıştırılması sırasında mümkün olan en az sayıda ve gerekli olan bilgilerin kullanılmasını içerir. Bu şekilde gereksiz ve fazla veri toplamaktan kaçınılır.
 4. Doğruluk ilkesi: Kişisel verilerin doğru ve güncel olması vurgulanır. Veri sorumlusu, kişisel bilgilerin korunması için gerekli önlemler alınmamalıdır.
 5. Saklama sınırlaması ilkesi: Kişisel veriler yalnızca gerekli olan süre boyunca saklanmalıdır. Veri saklama koşulları, belirlenen kurallara ve şekillera uygun olarak belirlenmelidir.
 6. Güvenlik ilkesi: Kişisel gizliliğin korunmasının sağlanması, yetkisiz erişimlere, değişikliklere veya ifşalara karşı korunmasının vurgulanması. Bu ilke, uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını ve doğru ihlallerine karşı korunmayı içerir.
 7. İlgili kişilerin haklarına saygı ilkesi: Kişisel veri sahiplerinin (ilgili kişilerin) verileri üzerinde belirli haklara sahip olduğu ve bu haklara saygı gösterilmesini vurgular. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme, işleme sınırlaması, veri taşınabilirliği ve itiraz etme gibi haklar yer alır.

Veri Sorumlusuna Başvurunun Avantajları ve Dezavantajları

Veri Sorumlusuna Başvuru, kişisel verilerin korunması hakkında düzenlenen birçok ülkedeki veri koruma yasalarında bulunan temel bir hak olarak kabul edilir. Bu başvurunun belirli takvimleri ve bildirimleri vardır.

Avantajlar:

 1. Bilgiye erişim hakkı: Veri sorumlusuna başvuru yapmak, kendi kişisel verileri hakkında bilgi alma hakkını kullanmalarını sağlar. Bu sayede kişisel verilerin nasıl işleneceği ve birleştirileceği daha iyi anlanabilir.
 2. Kaldırma ve silme hakkı: Veri sorumlusuna başvuru yoluyla, kişilerin yanlış veya eksik kişisel verilerinin veya gereksiz verilerin silinmesini talep edebilirler. Bu sayede kişisel bilgilerin kaybı ve güncelliği korunabilir.
 3. Veri işleme sınırlaması hakkı: kişinin kişisel verilerinin belirli özellikleri dışında kullanımlara karşı sınırlama talep edebilirler. Bu, kişisel verilerin gizliliğinin ve gizliliğinin korunmasına yardımcı olabilir.
 4. İtiraz hakkı: Kişisel verilerin belirli seçeneklerine itiraz etme hakkı, elde edilen veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Dezavantajlar:

 1. Zaman alıcı olabilir: Veri sorumlusuna başvuru yapmak ve yanıt almak zaman alıcı olabilir. Bu sürecin, elde edilecek bilgi bilgileri veya değişikliklerin gerçekleştirilmesi için zaman alabilir.
 2. Yanıt alamama riski: Veri sorumlusuna yapılan başvuruların reddedilmesi veya istenilen yanıtın alınamama riski vardır. Bu durumda, korunmasını sağlamak için ek adım atması yapılabilir.
 3. Hassas bilgilerin ifşa edilmesi riski: Veri sorumlusuna yapılan başvurular sırasında, hassas kişisel verilerin ifşa edilme riski vardır. Bu durum, gizliliğin ihlali ve güvenlik sorunlarına neden olabilir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Veri sorumlusuna başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Talepler net olmalı, kimlik doğrulanmalı, yasal olmalı, ilgili kişilerin haklarına saygı gösterilmeli, bakımları takip edilmeli, iletişim kesintileri doğru kullanılmalı, ve kişisel veri koruma stratejilerine uyulmalı.

Veri sorumlusuna başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Talep Edilecek Bilgilerin Net Olması: Veri sorumlusuna yapılacak başvuruda talep edilecek bilgilerin net ve açık olması önemlidir. Hangi tür bilginin istendiği veya hangi tür bilginin istendiği belirtilmelidir.
 2. Kimlik Doğrulama: Veri sorumlusuna yapılan başvurunun kimliğinin sürdürülmesiyle uygulanabilir. Bu nedenle başvuru yapılırken kimlik bilgilerinin sunulmasından emin olunmalıdır.
 3. Talep Edilen Bilgilerin Yasal Olması: Başvuruda talep edilen bilgilerin yasal olması ve veri koruma düzenlemeleriyle uyumlu olması önemlidir. Yasal olmayan veya kişisel verilerin gizliliğinin bozulabilmesi taleplerde bulunulmamalıdır.
 4. İlgili Kişi Haklarına Saygı: Veri sorumlusuna başvururken, ilgili kişi haklarına saygı gösterilmelidir. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme, işleme sınırlaması, veri taşınabilirliği ve itiraz etme gibi haklar yer alır.
 5. İlgili Süreçlerin Takibi: Veri sorumlusuna yapılan başvuruların ilgili bölümleri ve yanıtlarının takibi önemlidir. Başvurunun alındığı, işlendiği ve sonuçlandığı geniş kapsamlı takipler, başvurunun etkin bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olabilir.
 6. İletişim Kanallarının Doğru Kullanımı: Veri sorumlusuna yapılan başvurularda iletişim kanallarının doğru kullanılması önemlidir. Doğru kanal iletişimlerini kullanarak başvurunun iletilmediğinden ve yanıtların verildiğinden emin olunmalıdır.
 7. Kişisel Verilerin Korunması İlkelerine Uyum: Veri sorumlusuna yapılan başvuruların kişisel saklanmasının korunmasına uygun olması önemlidir. Bu nedenle başvuruda mevcutken kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmelidir.