Ethernet Poe Switch Kullanım Alanları

Ethernet PoE Switch Nedir ?

Power Over Ethernet teknolojisi, ethernet kablosu aracılığıyla veriyi ve elektriksel gücü güvenli bir biçimde taşıyan sistemler olarak açıklanabilmektedir.

PoE’nin açılımı “Power over Ethernet” yani “Ethernet Üzerinden Güç”tür. Yani ethernet protokolü üzerinden elektrik demektedir.

IP telefon, IP kamera gibi çeşitli PoE destekli network cihazlarına güç kablosu takmaya gerek yoktur. PoE destekli cihazlara cat5 veya cat6 kablo ile elektrik beslemesi yapılabilmektedir.

İlk defa 2000 yılında Cisco’nun geliştirdiği bu teknoloji, IP telefonlarla birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Kablosuz ağların ortaya çıkışıyla da birlikte PoE, aynı zamanda yerelde elektriğin bulunmadığı alanlardaki kablosuz erişim noktalarına güç ulaştırmak maksadıyla kullanılmaya başlanmıştır.

PoE temelde elekriksel gücün kaynak cihazın ethernet kablosuna aktarılması vehedef cihazın yine ethernet kablosu üstünden alınması prensibine göre işlevini yürütmekte yani çalışmaktadır.

Güç sağlama görevi ile çalışan kaynak cihazın adıPSE (Power Sourcing Equipment-Güç Kaynak Cihazı)olarak isimlendirilmişken, gücün taşındığı hedef cihazın adı ise Powered Device (PD) olarak anılmaya başlanmıştır.

Kaynak ve hedef cihazların arasındaki elektrik iletimi, harici adaptörler ile olabileceği gibi aynı zamanda bu adaptörler cihazlarda tümleşik şekilde de bulunabilmektedirler. Elektriksel güç, PoE Switchadı verilen ağ cihazlarıyla doğrudan kablo ortamına aktarılabilmekte, anahtarlayıcıdan gelen veri ve güç kaynağından gelen güç, enjektör ile birleştirilerek kablo ortamına verilebilmektedir. Her iki biçimde de elektriksel güç, herhangi bir ek kablo veya priz gerektirmeden, tamamen ethernet kablosu ile aktarılabilmektedir.