Google, Başlık Etiketi Kılavuzunu Netleştirmiştir

Google, Başlık Etiketi Kılavuzunu Netleştirmiştir

Google’ın, arama sonuçlarında başlık etiketlerinin nasıl kontrol edileceğine ilişkin dokümanlarda yaptığı güncelleme, yönergelerini daha net hale getirmiştir.

Google, aramada başlık etiketlerinin nasıl görüntüleneceğini kontrol etmek amacıyla “Arama Merkezi” yönergelerini güncelledi. Güncelleme, kılavuzun kendisini değiştirmedi ancak çok daha basit hale getirdi ve anlaşılmasını zorlaştıran ifadelerde belirsizliği ortadan kaldırdı.

Google Başlık Etiketlerini Değiştiriyor

Başlık etiketleri, amacı bir web sitesine içeriğinin ne olduğunu açıklamak olan meta öğelerdir. Ayrıca sıralama faktörlerindendir. Bu nedenle, birçok yayıncı web sayfalarının hangi anahtar kelime ya da kelime öbekleriyle alakalı olduğunu belirtmek amacıyla başlık etiketini kullanır.

Google, başlık etiketlerini arama sonuçları sayfalarında gösterir. Bu da başlık etiketlerinde anahtar kelime ve kelime öbeklerinin kullanılmasını çok daha mühim hale getirir.

Google, algoritmaları yayıncının belirlediğinden daha açıklayıcı metin tespit ederse, başlık etiketlerini yeniden yazıyordu. Arama sonuçlarındaki başlık etiketi yeniden yazma özelliği, 2021 yazında önemli ölçüde arttı, yayıncı ve arama motoru pazarlamacılığı topluluklarında sıkıntıya neden olmuştur. Googlenin başlık etiketlerini yeniden yazmasıyla ilişkilendirilen arama trafiğinde bildirilen birçok düşüş gözlemlendi.

2021 yazındaki güncellemeden sona yapılan bir analizde arama sonuçlarının yüzde 61’inden fazlasının yeniden yazılmış başlık etiketlerini içerdiğipaylaşılmıştı.

Başlık Etiketleri Kılavuzunda Yapılan Değişiklikler

08 Ekim 2021’de Google, başlık etiketlerini kontrol etme konusunda benzersiz bir kılavuz yayınladı. (Orijinal kılavuzun Archive.org anlık görüntüsü). Güncellenen başlık etiketi kılavuz değişiklikleri, “başlık” kelimesini kullanırken ne anlama geldiklerini netleştirir.

“Başlık” kelimesi belirsizdir çünkü web sayfasının en üstündeki başlık veya HTML başlık öğesine (H1, H2, H3) yapılan bir referans anlamına gelebilir.

Kılavuzun orijinal versiyonunda “başlık” kelimesini hem web sayfasının üst kısmındaki başlık anlamında hem de HTML başlık öğesine (H1, H2, H3, vb.) atıfta bulunmak için kullanmıştır.

Sayfanın üst kısmındaki başlık genellikle bir başlık öğesi olsa da, kılavuzun yeni sürümü aşağıda gösterildiği gibi daha kesindir.

Orijinal versiyon:

“Sayfanın ana başlığının hangi başlık olduğunu açıkça belirtin.”

Kılavuzun güncellenmiş sürümüdür:

“Sayfanın ana başlığının hangi metin olduğunu açıkça belirtin.”

Orijinal versiyonun aşağıdaki cümlesinden bir bölüm:

“…ve birden fazla başlığın aynı görsel ağırlığı ve önemi taşıması kafa karıştırıcı olabilir.”

Yeni netleştirilmiş sürüm:

“…ve birden fazla ana başlığın aynı görsel ağırlığı ve önemi taşıması kafa karıştırıcı olabilir.”

Güncellenen üçüncü cümlenin orijinal hali:

“Başlığınızın bir sayfadaki diğer metinlerden farklı olmasını ve sayfada en belirgin olarak öne çıkmasını sağlayın (örneğin, daha büyük bir yazı tipi kullanmak, başlığı sayfadaki ilk görünen öğesine yerleştirmek, vb).”

Aynı cümlenin güncellenmiş hali:

“Ana başlığınızın bir sayfadaki diğer metinlerden farklı olmasını ve sayfada en belirgin olarak öne çıkmasını sağlayın (örneğin, daha büyük bir yazı tipi kullanmak, başlık metnini sayfadaki ilk görünen öğesine yerleştirmek) , vb).”

Gördüğünüz gibi açıklamadaki ufak değişiklikler rehberin amacının daha kolay anlaşılmasını sağlamada büyük bir fark yaratıyor.

Son değişiklik, Google’ın arama sonuçlarında görüntülenen bir başlık bağlantısındaki ifadeyi belirlemek için ne kullandığını açıklayan kısımdadır.

Bu orijinal:

“Bir sayfada gösterilen ana görsel başlık veya başlık”

Güncellenmiş sürüm:

“Sayfada gösterilen ana görsel başlık”