Kamuda Hizmet Verecek Bilişim Firmalarına Yetki Belgesi Mecburî Kılınacak

Kamuda Hizmet Verecek Bilişim Firmalarına Yetki Belgesi Mecburî Kılınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırlayacağı yetki belgesi, kamu bilişim projelerinde bulunacak firmalar adına kamu ihalelerinde de mecburi kılınacaktır.

Resmî Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısındaki “Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik” adlı yönetmeliğin hemen sonrasında gözler beraberinde gerçekleştirilecek işlemlere odaklandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye kıyasla, 3 ay sonra işleme konulacak yönetmelik çerçevesinde uygulanacak yetkilendirme aracılığıyla kamunun bilişim alımlarında kalite ve başarı performansında artış olması hedefleniyor. Yayımlanan mevzuatla kamu yönetimlerinin, bilişim hizmet alımı projelerinde görevlendirilecek bilişim firmalarının yeterliliklerini saptayabilmeye ilişkin yetki belgesi verilmeye başlanacak.

Bununla birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilk etapta 3 tip belge düzenleyecektir. Bahsi geçen belgeler bütün bilişim hizmet alımlarında dikkate alınacak esas yetkinliği belirten “Kamu Bilişim Yetki Belgesi”, yazılım projelerine ilişkin “Yazılım Yetki Belgesi” ve sızma testi hizmetlerine ait “Sızma Testi Yetki Belgesi” biçiminde gerçekleşecek. Bakanlık ileriki aşamalarda diğer bilişim konuları için de belge hazırlayabilecek.

Hazırlanacak yetki belgeleri, Kamu İhale Kurumunun ilişkili yönetmeliğinde yapacağı düzenlemenin devamında kamu ihalelerinde de bakılmaya başlanacak. Kamu İhale Kurumunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla hazırlanacak yetki belgelerini kamu ihalelerinde mecburî hâle getirecek düzenlemeyi yakında yayımlaması hedefleniyor.

KOSGEB Desteği Olacak

Mevzuatla belirtilen kalite belgeleriyle yerli bilişim firmalarının da kurumsal evrimi de tetiklenecek. Bakanlık, bilişim firmalarının zorunlu kalite belgelerini elde etmek için yapacakları masrafları KOSGEB aracılığıyla destekleyecek.

Bakanlık aracılığıyla verilecek yetki belgeleri Kamu İhale Kurumunun vasıtasıyla yapılacak düzenlemenin devamında, takribi bir yıllık süre zarfında kamu ihalelerinde mecburî kılınacak. Bununla birlikte bilişim firmalarının yapmaları gereken hazırlıkları tamamlamaları için belirli bir süre tanınmış olacaktır.