Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğimiz Veri Sorumlusu

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğimiz Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunudahilinde, ilgi çeken ve heves uyandıran unsurlardan biri veri yükümlüsüdür. Veri yükümlüsü, kişilerin verilerinin toplanma amaçlarını belirlemelidir. Hangi amaçla yapısında veriler toplanacaktır. Her şeyden önce veri yükümlüsünün bunu belirlemesi gerekmektedir. Amacın belirlenmesinden hemen sonrasında, bu amaca uygun bilgilerin alınması amacıyla veri kayıt sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Yönetilmesinden de veri yükümlüsünden sorumludur. Bu yükümlü ise asıl kişi olabilir ya da firma, dernek, vakıf gibi bir hukuki kişilerde olabilir. Veri yükümlüsünün tespiti yapılırken, bu konuda sorumluluk temelinde ayrıntılarına bakılmalıdır. Verileri toplayan, işleyen, veri çeşitlerini belirleyen, kişisel verilerin işlenmesine kesin veren, veri paylaşımlarında karar veren kişi kim ise veri yükümlüsü de o kişidir.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Veri sorumluları için şahane programlar ve desteklerimiz ile kusursuz şekilde sizlere hizmet vermekteyiz. Hukuki kişilerin veri sorumlusu olması halinde, mesela bir alışveriş web sitesinde ilişkili olan firma, hukuki kişi olduğundan, veri sorumlusu da bu hukuki kişidir. Hukuki kişiler dahilinde veri işleme sorumlusu olarak bir yetkilinin belirlenmesi söz konusu olacağından, işlemeleri bu kişi yapar lakin, yasal anlamda mali, ticari ve ceza yaptırım sorumlulukları hukuki kişilik yapısında, yani yetkili organlardadır.

Veri işleyen kimdir, bu hususta tabiide merak edilmektedir. Yasada belirlenen veri işleyen, veri sorumlusunu temsilen, tarafından bakanlık, onun adına verileri işleme görevinde olan kişi ya da kişilerdir. Yönerge ile bu işlemleri yapan kişiler görevlidir. Yönergeye göre ayrıntılı şekilde ise, bu noktada fazlasıyla önemlidir. Bir izin ve yetki olması gerekmektedir. Birebir gerçek ya da hukuki kişilik, aynı zamanda yani eş zamanlı olarak hem veri yükümlüsü hem de veri işleyen olur mu, bu sorunun cevabı da olumludur. Birebir anda her iki niteliğin bir özel ya da hukuki kişide bulunması muhtemel olabilir. Genel ağ sitesinde, internet sitesinde kişisel verilerin alınmasında, hukuki kişilik yani firma temsilcisi hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hangi Sorumluluklarla Yükümlüdür?

Kişisel verilerin korunması kanunu yapısında ise, verilerin işlenmesinde yükümlülükler noktasında gerçek sorumlu ise, veri sorumlusudur. İşlenmesinde, veri sorumlusunun yasada belirlenen temel ilkelere göre hareket etmesi gerekmektedir. Öncelikle yasa ve mutlaka yönetmelikler, kanun-ı esası başta olmak üzere kanun kurallarına uygun olması gerekir. Verilerin alınmasında ve işlenmesinde güncellik olmalı ve gerçek bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bu noktada ise, veri sahibinden bir düzeltme isteği geldiğinde, kanun gereğince buna uyulması gerekmektedir.

Belli ve açık şekilde birebir zamanda kanuni olarak belirlenen amaçlarda ve bu amaçlarla kısıtlı olarak bilgilerin alınması gerekmektedir. Bu noktada amaçla kısıtlı olmak da aşırı önemlidir. Bir alışveriş sitesinde kişinin kimlik ve mali bilgileri istenir, fakat kan grubu ya da inanç gibi bilgilerinin istenmesinde tamamen bir amaç irtibatı bulunmamaktadır.