Kişisel Verilerin Aktarılması Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Aktarılması Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Aktarılması Şartları Nelerdir?

KVKK çerçevesinde, kişilerin verilerin iletilmesi kişisel ve belirleyici aranjmanlara ayrılmıştır. Dolayısıyla, genelleyici bir kanun yönetmenlik olarak, kişisel verilerin yetkili kişi tekrar veri sahibinin açık rızası olması olayında, tekrar açık rızası olması koşuluyla 3. Üncü kişilere iletilmesi muhtemeldir. Bu noktada, KVKK 5.inci Özellikte sayılan, kişisel verilerin işlenme koşullarından birinin olması gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenme koşulları olarak, kişinin açık rızasının olması, yasalarda açık düzenleme olması, bir hakkın müessese hedefi taşıması, fiili olanaksızım dolayısıyla kişinin açık rızasının alınma durumumun olmaması ancak kişinin ya da bir öteki yaşamının ya da varlık bütünlüğünün korunumun hedefin olması, bir kontrat kurulmasında ya da ödemesi edilmesinde, kontrat taraflarının kişisel verilerinin işlenme mecburiyeti olması, veri yükümlüsü noktasında kişisel verilerin iletilmesinin kanuni mecburiyetin olması, yetkili kişinin verileri kendisinin açık bir duruma getirmiş olması, hakkın müessese ya da kullanılmasına ilgili bilgilerin işlenmesi noktalarından birinin olması, verilerin iletilmesi durumunun olması için de yasada öngörülmektedir.

Özel keyfiyet kişisel veriler, malum, sağlık, ırk, etnik bilgiler, inanç ve inanç talimatları, dernek, vakıf üyelikleri gibi kişiye özel bilgileridir. Bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda, haksızlık eden olaylar oluşabileceğinden, işlenmesinde ve iletilmesinde özel düzenlemeler söz konusudur. Sağlık ile cinsel hayatın hakkındaki özel keyfiyet kişisel verilerin yasada sayılan mecbur durumların söz konusu olduğu hallerde kişi açık rızası olmadan iletilebilir. Bunun dışında özel keyfiyet kişisel veriler için açık rıza şartı söz konusudur.

KVKKyükümlülüğü, kişilerin verilerin aktarılması

Bu noktada her şeyden önce olan, veri yükümlüsünün KVKK 5. ve 6. Özelliklerinden aranan ve olması gereken prensibi olup olmadığının netleştirilmesidir. Buna göre, tarafından sayılan noktaların en az birinin bulunması durumunda, diğer taraftan özel nitelikli olan verilerin iletilmesinde yasada belirtilen prensiplerin yerine getirilmiş olması ile, yurtiçinde yetkili kişinin açık rızası aranmadan verilerin iletilmesi halinde işlemi yapılabilir. Kişisel verilerin yurtdışında iletilmesi ise yasanın 9.uncu maddesinde düzenlenmektedir. Yurtdışına iletimlerde ise kanuni düzenleme niteliğinde, kişinin açık rızası aranmaktadır. Açık rıza yanında, verilerin iletilmesinde korunma prensiplerinin bulunması, gizlenmenin bulunmaması durumunda ise bunun sağlanacağına ait her iki ülkedeki veri yükümlülüklerinin yazılı taahhüt vermeleri gerekmektedir.

Veri yükümlülüklerinin gerek yurtiçi veri iletmelerinde gerekse yurtdışı veri iletmelerinde son derece dikkatli ve tamamen yasa niteliğinde, yönetmelikler dahilinde verilerin iletiminin yapılması gerekmektedir. Veri yükümlüsü olarak kurumların yasaya vakıf olmaları ve işlemlerinde fazlasıyla özenli olmaları gerekmektedir. Aksi halde fazlasıyla yüksek mali yaptırımlar ve hapis cezaları gibi kanunlarla maruz kalabilirsiniz. Bunları yaşamamak içinNESİL TEKNOLOJİ işletmemiz olarak sizlerleyiz. Hukukun kavranması, hükümet koşullarına göre veri temelinin hazırlanması ve geliştirilmesi, yönteminde çalışır hale gelmesi, veri yükümlülükleri ve veri işleyicilerine gerekli eğitim verilmesi, teftişlerin yapılması görevlerimiz arasındadır.

Hazırlayan: Seyhan ÖZKAYA