Kişisel Verilerin Aleni Olması

Kişisel Verilerin Aleni Olması

Kişisel VerilerinAleni Olması herhangi bir şekilde ilgili kişi tarafından kamuoyuna açıklanmış olan, yani ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler, alenileştirme amacına uygun bir şekilde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Bu tür veriler, ilgili kişinin kendi iradesiyle alenileştirmiş olması nedeniyle herkes tarafından bilinebilecek hale gelmiştir ve bu durumda korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmektedir.

Ancak, kişisel verilerin kamuya açıklanması için, ilgili kişinin bunun alenileştirilmesini istemesi gerekmektedir. Yani, alenileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için alenileştirme iradesinin varlığı önemlidir. Aksi takdirde, bir kişinin kişisel verisinin herkesin görebileceği bir yerde olması, otomatik olarak onun aleni olduğu anlamına gelmez.

Öte yandan, alenileştirme durumunda kişisel verinin amacı dışında kullanılmaması da önemlidir. Örneğin, ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde aracını satmak isteyen ilgili kişinin iletişim bilgileri, pazarlama amaçlarıyla kullanılamaz. Kişisel verilerin amacı dışında kullanılması, kişisel verilerin korunması ilkesine aykırıdır ve hukuka uygun değildir.

Bu nedenle, alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, alenileştirmenin gerçekleştiği ve ilgili kişinin aleni olmasını istediği durumlarda, açık rıza aranmaksızın yapılabilir. Ancak verilerin amacı dışında kullanılmasına dikkat edilmeli ve ilgili kişinin hakları gözetilmelidir.

Alenileştirilmiş kişisel veriler, ilgili kişinin kendi iradesiyle kamuya açıklanması sonucu herkes tarafından bilinebilecek hale gelen verilerdir. Bu durumda, korunması gereken hukuki yapının ortadan kalktığı kabul edilir ve alenileştirilmiş kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenemez. Ancak bu işlem için bazı önemli hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Alenileştirmenin İradesi

Alenileştirilmiş kişisel verilerin kaydedilmesi için ilgili kişinin alenileştirmenin gerçekleşmesini istemesi gerekir. Alenileştirmenin ve kişisel verilerin aleni olduğu anlamına gelmez. Kişisel verilerin silinebilmesi için alenileştirme yeteneğinin varlığı önemlidir.

Verilerin Amaç Dışında Kullanımı

Alenileştirilmiş kişisel veriler, yalnızca ilgili kişinin açıkça temizlenmesi için kullanılabilir. Örneğin, bir kişi aracını satmak amacıyla iletişimin alınmasına izin veriliyorsa, bu veriler yalnızca araç satışıyla ilgili işlemlerde kullanılabilir. Verilerin amacı dışında kullanılması, kişisel verilerin korunması ilkesine aykırıdır ve hukuka uygun değildir.

İlgili Kişinin Haklarının Korunması

Alenileştirilmiş kişisel verilerin kaydedilmesi sırasında ilgili kişinin diğer hakları da gözetilmelidir. Kişisel erişim hakkı, düzeltilme hakkı, silinme hakkı ve temel haklar her zaman korunmalıdır.