Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Danışmanlığı Hizmeti

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Danışmanlığı Hizmeti

Kişisel verilerin korunması kanunu genel manada, örüt ağ üzerinden yapıtlarını verilerin korunması amaçlı tek düzenlemedir. Örüt ağ üzerinde yer alan bilgiler olarak tanımlanabilecek kişisel veriler 2010 yılında, Anayasamızda yapılan tek düzenlemelerde güvence altına alınmıştır. Bu ile ilgili kanun düzenlenerek gerekli kanuni çerçevede oluşturulmuştur. Asıl kişilere ilişkin doğrultuda bilgilerin gizlenmesi, düzenlenmesinde ve yayınlanmasında bazı düzenlemelerin yapılmasını kanuni içine alan uygulamalar sözü edilen. Bu kanunda kapsamında, toplu kişilerin değil yalnızca gerçek kişilerin verileri kapsamın içine almış. Başlıca kişilere ait olması, kişinin belirli olması ya da belirlenebilir özellikte olması, kişisel noktada çeşitli bilgilerin olması yasa koruması altındadır.

KVKK, Kişisel verilerin korunması kapsamında, hususi nitelikli olmuş şöyle ki hassas olarak adlandırılan bilgilerin saklamasın da sözü edilen konusu olmaktadır. Başka kapsam nedir, özel niteliklere sahip verici, tamamen gizli olarak, tek diğeri ya da başkalarının eline geçmesi durumunda kişiye çıkar kaybı verebilecek, haksızlık, ayrımcılık ile güçlü vaziyette kalmasına neden olan verilerdir. Pekâlâ özel nitelikli veriler, bilgiler nelerdir. Bunlar, asıl kişilerin ırkları şöyle ki hangi kökenden geldikleri, etnik köken, tedbirli veriler ya da siyasi fikirlere ait bilgiler, felsefi görüş, din ve mezhep bilgileri, kılık ve kıyafetlere ait bilgiler, sendika, eğitim, kuruluş ve vakıflara ait bilgiler, sağlık verileri, cinsel verileri ve cinsel tercihler,ceza hükümlülükleri, güvenlik tedbirleriyle ilgili genetik ya da biyometrik bilgilerdir.

Biyometrik bilgiler kişisel ve duyarlı veriler arasındadır. Foto, parmak izi almak gibi ayrıntılı veriler arasında yer almaktadır. İmza örneği de örnek olarak özen göstermek olarak alınabilir. Mühim olan ve kanunda özel olarak düzenlenen bir diğer ayrıntı ise kişisel sağlık bilgilerdir. Kişisel sağlık verileri noktasında, kişisel olarak fiziksel ve psikolojik anlamda sağlık verileri, sunulan sağlık hizmeti randevu, uygulama ve sonuçlarıyla ilgili ayrıntılardır. Tahlil sonuçları, ameliyat ya da benzeri uygulamaların tarih ve sonuçları, geçirilen hastalıkların tedavileriyle, ilgili veriler ve bilgilerdir.

(KVKK),Kişisel verilerin korunması kanunukapsamında, üç öğe bulunmaktadır. Bunların başında, Adliye Bakanlığımıza bağlı olan Kişisel verilerin korunması kurulu gelmektedir. Kurul kanunlar uygulayan tek denetim düzeneğidir. Alakalı kişi tek diğer eleman olup, verileri bulucu kişisidir. Veri yükümlü ise, kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde gizleme hizmeti sunmasıyla beklenen ve gereken özel ya da hukuki kişidir. Veri sorumlusu yasaları yönetmelikleriyle kapsamındaki düzenlenmiş ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Kişisel verilerin dökümlerini hazırlanması, yasada yönetmeliklerde düzenlenen yükümlülükleriyle yerine getirilmesi aşırı önemlidir. Bunlar aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenlik yükümlülükleriyle, veri sorumluları sicil kayıt yükümlülüğü, ilişkili kişiler başvurduğunda cevap yükümlülüğünde, kurul kararlarını uygulama yükümlülüğü de olarak sayılabilir.

Hazırlayan: Seyhan ÖZKAYA