Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yönünden Kurulun Görevleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yönünden Kurulun Görevleri

Kişisel verilerin korunması kanunuyönünden kurulun görevleri Türkiye’de kişisel verilerin korunması ile ilgili temel düzenlemesi KVKK’dır. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun KVKK’nın başlıca görevleri aşağıdakilerdir:

 • Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak ya da yaptırmak,
 • Bir durum gerektiğinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak gerekebilir.
 • Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak,
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek
 • Yıllık faaliyet raporunu, Cumhurbaşkanlığı’na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na sunmak görev alanına dahildir.

KVKK’nın belgelendirilmesi, denetlenmesi ve düzenlenmesinden sorumlu bir kurumdur. Kurulun temel görevleri şunlardır:

 1. Denetim ve İnceleme Yapma:Kurul, kişisel veri sorumlularının faaliyetlerini denetleyebilir ve inceleyebilir. Bu denetimlerle, kurallara uygunluğu sağlamak ve sorumluların kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek amaçlanır.
 2. İlgili Taraflara Rehberlik ve Bilgilendirme:Kurul, kişisel veri sahipleri ve diğer ilgili rakiplere, kişisel bilgilerin korunması konusunda rehberlik ve bilgi sağlama amacıyla faaliyet gösterir.
 3. Başvuru Değerlendirmeleri:Kişisel veri sahipleri, veri sorumlularına başvurarak kişisel verilerle ilgili hakları kullanabilir. Kurul, bu tür başvuruları değerlendirerek gerekli incelemeleri yapabilir.
 4. Uyum Sağlama İlkelerini Belirleme:Kurul, kişisel verilerin korunması ilkesine uygunluğu sağlamak için gerekli olan standartlar ve çizelgeleri belirleme yetkisine sahiptir.
 5. İhlal Bildirimlerini Değerlendirme:Verilerin sorumluları, kişisel verilerin bozulduğu verileri Kurula bildirilir. Kurul, bu bildirimleri değerlendirir ve gerekli önlemleri alabilir.
 6. Ceza ve Yaptırımları Belirleme:Kanuna aykırı davranışlara karşı cezai yaptırımların ödemesi ile ilgili yetkilere sahiptir.

Denetim ve İnceleme Yapma

İş dünyasındaki yönetimin güçlendirilmesi, şeffaflığın arttırılması ve finansal istikrarın sağlanması kritik bir şekilde sunulmaktadır. Bu süreci, bir örgütün faaliyetlerini, finansal gelişimini ve iş süreçlerini değerlendirerek, ulaşma konusunda sadakat eder.

İşte denetim ve inceleme sürecinin işleyişini vurgulayan ana noktalar:

 1. Finansal İstikrarın Teminatı:Denetim, yönetilen mali bilgilerin gizli bir şekilde analiz edilerek finansal istikrarlarının sağlanmasına yardımcı olur. Bu, kredinin güvenini kazanmalarını, kredi kapasitesi kapasitelerini artırmalarını ve sürdürülebilir büyüme için sağlam temeller oluşturmalarını sağlar.
 2. Risk Yönetimi:Denetim süreçleri, işlerdeki potansiyel riskleri belirleyerek, bunlara karşı etkili önlemlerin alınmasına olanak tanır. Bu sayede organizasyonlar, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olabilir ve bunların sürekli olarak daha sürekliliğini sürdürebilir hale gelir.
 3. Hukuki Uyumluluk:Denetim, mevcut yasal düzenlemelerin uygunluğu değerlendirilir. Bu, hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve olası cezai yaptırımlardan kaçınmalarını sağlar.
 4. İç Kontrol Mekanizmalarının Güçlendirilmesi:Denetim, iç kontrol mekanizmalarını değerlendirerek, kurumun içindeki yönetim süreçlerini güçlendirir. Bu, verimliliğin arttırılması, verimin doğru arttırılmasını sağlar ve hataların önlenmesine katkıda bulunur.
 5. Şeffaflık ve Güvenin Arttırılması:Denetim, boyutların faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde ortaya konulmasına yardımcı olur. Bu, üyelerin arasında güvenin artmasına ve seçimin itibarının güçlenmesine katkı sağlar.

İlgili Taraflara Rehberlik ve Bilgilendirme

Kurumsal yönetimde, ilgili düşmanlara yönelik etkili rehberlik ve bilgilendirme, bir kurumun başarılı olmasında kritik bir rol oynamaktadır. İlgili dağılımlar, çalışanlardan toplu olarak, şirketlerden toplum temsilcilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte ilgili ayrılıklar rehberlik ve güncelliğin önemli unsurları:

 1. Şeffaflık ve Güven:Uyumluluklara açık ve doğru bilgi sunmak, kurumun şeffaflığını arttırır. Bu durum, kurumun güven içinde olmasına ve seçimin itibarının güçlenmesine katkı sağlar.
 2. Çalışanların Yol Haritası:İlgili rakipler arasında en önemlilerden biri çalışanlardır. Çalışanlara yönelik etkili rehberlik, kurumsal hedeflere ulaşmada önemli bir faktördür. Açık iletişim ve düzenli bilgilendirme, çalışanların motivasyonunu artırma ve kurum kültürünü yapılandırma.
 3. Yatırımcılara Stratejik Bilgilendirme:Yatırımcılara yönelik sağlıklı ve bilgilendirici, finansal başarıyı desteklemek. Kurumsal hedefler, riskler ve fırsatlar konusunda düzenli olarak bilgi sunmak, büyümenin güvenini kazanmak ve sürdürülebilir yatırımları teşvik eder.
 4. Müşteri İlişkilerinde İletişim:Müşterilere yönelik etkili rehberlik, müşteri kitlesini arttırır ve sadakati destekler. Ürün ve hizmetlerle ilgili açık iletişim, belirli sayıda doğru bilgilerin oluşturulmasında yardımcı olur.
 5. Toplumsal Sorumluluk ve İletişim:Kurumların toplumsal sorumlulukları vardır. İlgili faktörlere sosyal kurum ve aktiviteleri açıklayarak, toplumsal destek ve anlayışları elde etmek mümkündür.

Başvuru Değerlendirmeleri

İş dünyasında başvuru değerlendirmeleri, doğru aday seçme sürecinde kritik bir rol oynar. Bu süreç, işverenlerin kârlılığı, yetenekli ve uygun adayların belirlenmesine yardımcı olur. İşte başvuru değerlendirmelerinin uzamasını vurgulayan ana noktalar:

 1. Uyum ve Yetkinlik Değerlendirmesi:Başvuru değerlendirmeleri, adayların deneyimi, becerileri ve yeteneklerini analiz ederek, seçimin uygunluğunu değerlendirir. Bu sayede işverenler, iş pozisyonlarına ve uygun aday seçme konusunda daha gizli çözümleri alabilirler.
 2. Çeşitlilik ve Katılım Artırma:Aday havuzunu çeşitlendirmek, başvuru değerlendirmeleriyle mümkündür. Bu süreç, farklı yeteneklere, geçmişlere ve bakış açılarına sahip adayları değerlendirme fırsatı sunarak, çeşitlilik ve katılmaya olanak sağlar.
 3. İletişim ve İşbirliği Yetenekleri:Başvuru süreci, adayların iletişim ve işbirliği faaliyetleri değerlendirilir. Bu, ekip çalışmalarının uygun adaylarının belirlenmesi ve kurumsal kültürün uyumluluğu göz önünde bulundurulması açısından önemlidir.
 4. Referans Kontrolleri ve Geçmiş Performans Analizi:Geçmiş performans, başarıyı öngörmede önemli bir gösterge olabilir. Başvuru değerlendirmeleri, adayların önceki iş deneyimlerini ve referans kontrollerini içererek güvenilir bir değerlendirme sunar.
 5. İnovasyon ve Problem Çözme Yetenekleri:İş dünyasında sürekli değişiklik olurken, başvuru değerlendirmeleri adayların inovasyonu ve problem çözme değerlendirilir. Bu, demokratik çözümlere yönelik ihtiyaçlara cevap verebilecek adayları seçmelerine olanak tanır.

Uyum Sağlama İlkelerini Belirleme

Uyum sağlama süreci, çalışanın kariyerine olumlu bir başlangıç ​​yapmasını ve elemanın katkı sağlamasını sağlar. İşte uyum sağlama planlarını belirlemede temel taşlar:

 1. İletişim ve Beklentilerin Netleştirilmesi:İlk günler, seçim seçimleri, değerler ve hedef net bir şekilde iletilmeli, çalışanların rolü hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmalıdır.
 2. Mentorluk ve Rehberlik:Deneyimli bir çalışanın, yeni gelenle mentorluk yapması, kurum içi bilgi birikimlerini hızlandırır ve uyumasını sağlar.
 3. Eğitim ve Gelişim Fırsatları:Bu programlar, yeni çalışanın kendini sürekli olarak geliştirmesini ve iş süreçlerini daha etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
 4. Kültürel Uyumun Teşviki:Çalışanlar arasındaki işbirliği ve uyum, kurumun genel sonuçlarının etkileri. Bu nedenle kurum kültürünün anlaşılması ve benimsenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir.
 5. Geribildirim ve Değerlendirme:Hem yeni çalışanın hem de kurumun, sürekliye odaklanarak uyum sağlama sürecini optimize etmesi önemlidir.

İhlal Bildirimlerini Değerlendirme

Kurum içinde veya dışında etik kuralların veya yasal düzenlemelerin bozulmasına neden olan önemli bir mekanizmadır. Bu bildirimler, kurumsal şeffaflığı genişletir, hukuki olarak yapılandırır ve iş ayrıntılarında iyileştirmeler kurulumuna olanak tanır. İşte kesintilerini değerlendirmenin artırılmasının vurgulayan temel unsurları:

 1. Etik Standartlara Uyum:İhlal bildirimleri, kurumun etik değerlerinin değerlendirilmesi. Çalışanların veya dış politikaların tarafından yapılan bildirimler, kurumun etik değerlerine bağlılığını gösterir ve bu değerlerin koruma durumunun kararlılığını yansıtır.
 2. Hukuki Risklerin Azaltılması:İhlal bildirimleri, hukuki risklerin belirlenmesi ve azaltılması adına önemli bir araçtır. Yasal uyumsuzluklar veya potansiyel hukuki sorunlar, erken aşamada tespit edilerek izleniyor.
 3. Şeffaflık ve Güvenin Arttırılması:Kurum içinde şeffaflığı teşvik etmek, güveni arttırmak. İhlal rapor, üyelera veya dış kadınlara, genel olarak ele alındığını ve kaydedilmelerin izlendiğinin şeffaflığını arttırır.
 4. Çalışan Katılımını Teşvik:İhlal bildirimleri, çalışanların aktif olarak katılmasını teşvik eder. Çalışanların, kurumun içlerindeki sorunları iletebilir ve bu sayede kurumsal yapıya dahil edilebilirler.
 5. İyileştirme ve Öğrenme Olanakları:İhlal önerilerinin değerlendirilmesi, kurumun sürekli olarak pazarlanmasına yönlendirilir. İhlal haberlerden çıkan dersler, iş genişliklerinde ve yönetimde kalıcı gelişmelere olanak tanır.

Ceza ve YaptırımlarıBelirleme

Bir toplumun düzeninin korunması ve bireylerin kurallara uymaya teşvik edilmesi amacıyla belirlenmiştir. Hukuki sistemlerde, bu cezalar genellikle suçun ciddiyetine ve türüne göre belirlenir. İşte ceza ve yaptırımların belirlenmesindeki önemli unsurlar:

 1. Cezanın Ciddiyetinin Belirlenmesi:Ceza, bir suçun ciddiyetine göre belirlendi. Hafif suçlar genellikle para cezası veya toplum hizmeti gibi hafif daha yaptırımlarla cezalandırılırken, ağır suçlar daha ağır cezalar gerektirebilir, hatta hapis cezasının kaydedilmesi mümkündür.
 2. Hukuki Adillik ve Eşitlik İlkesi:Ceza ve yaptırımların belirlenmesinde, hukuki adillik ve özgürlük ilkesi gözetilir. Aynı suçu işleyenler benzer cezalara tabi hataları, bu da hukukun eşitlenmesini sağlar.
 3. Toplumun Deterjan Etkisi:Cezaların, evrensel suç işlemeyi azaltma amacı vardır. Deterjan etkisi, potansiyel suçluların ceza tehdidi nedeniyle suç işlemekten kaçınmalarını sağlar.
 4. Suçun Önlenmesi ve Toplum Güvenliği:Ceza ve yaptırımlar, suçun önlenmesi ve toplumun güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla belirlenir. Tehdit gelecekte cezalandırılması, genel toplumsal yaşam için önemlidir.
 5. Rehabilitasyon ve Topluma Kazandırma:Bazı bulaşıcı cezalar, suçluların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması amacıyla belirlendi. Eğitim, meslek edindirme ve psikolojik destek gibi önlemler, suçluların boyutlarının yayılmasını kolaylaştırabilir.

Hazırlayan-Yazan: Hayrunnisa ORMAN