Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok etmesi, kişisel verilerin hiç kimsenin erişemeyeceği, geri getirilemeyecek ve tekrar kullanılamayacak şekilde tamamen ortadan kaldırılması işlemidir.Kişisel verilerinyok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma gibi yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılır.

Bu süreç, verilerin kalıcı olarak silinmesini ve artık hiçbir şekilde geri getirilememesini sağlar. Verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin işlenme amacının sona erdiği veya ilgili kişinin rızasını geri çektiği durumlarda gerçekleştirilir. Bu sayede veri sorumlusu, verilerin işlenmesi için artık meşru bir sebebinin olmadığı durumlarda verileri koruma yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

Verilerin yok edilmesi işleminde, verilerin depolandığı tüm sistemler ve ortamlar dikkatlice incelenir. Özellikle elektronik ortamlarda, verilerin üzerine yazma, de-manyetize etme veya fiziksel olarak imha edilme gibi yöntemler kullanılır. Bu sayede verilerin bulunduğu ortamlar tamamen temizlenir ve verilerin herhangi bir şekilde kurtarılması mümkün olmaz.

Veri koruma yönetmelikleri ve ilgilimevzuat, kişisel verilerin yok edilmesi sürecini belirler ve veri sorumlusuna bu süreci düzenli olarak uygulama yükümlülüğü getirir. Bu şekilde kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği korunur, ilgili kişinin veri koruma haklarına saygı gösterilmiş olur.

Verilerin Yok Edilmesi İçin Kullanılan Yöntemler

Bugün, kişisel kişisel gizliliğin ve güvenliğin büyük bir önemsendiği. Bu nedenle kişisel verilerin işlenme amacının sona erdiği veya ilgili kişinin rızasını geri çekilmesi, saklanmasının tamamen yok edilmesi gerekmektedir. Verilerin yok edilmesi için kullanılan verilerin işlenmesi, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlar ve kayıtların geri getirilememesi bir şekilde evden kullanıcılara yardımcı olur. İşte kişisel verilerin yok edilmesi için kullanılan izlemeler:

 1. De-Manyetize Etme (Demanyetize Etme):
  • Manyetik alanlarda saklanan veriler, manyetik modüllerin etkisi altında kalabilirler. Manyetize etme işlemi, bu manyetik alanların kaydedilmeden silinmesini sağlar. Özellikle manyetik bantlar ve sabit disk sürücülerinde kullanılır. Manyetik ortamdaki veriler, manyetik bir alana maruz bırakılarak değerlendirilir.
 2. Geleneksel Yok Etme (Fiziksel İmha):
  • Bu yöntemde, saklanmayan fiziksel ortamlar tamamen yok edilir. Örneğin, kağıt dokümanlar ayrılır, sabit diskteki kişiler fiziksel olarak imha edilir veya optik medya (CD, DVD) fiziksel olarak kırılır. Bu sayede verilerin geri getirilme olasılığı ortadan kaldırılır.
 3. Üzerine Yazma:
  • Elektronik ortamda kullanılan bir yöntem. Var olan verilerin üzerine rastgele verilerin yazılarak orijinal verilerin silinmesi sağlanır. Üst üste birden fazla kez yazılması, verilerin tamamen saklanması yok olur. Bu yöntem, sabit diskler, SSD’ler ve diğer elektronik depolama ortamları için etkilidir.
 4. Diğer Yok Etme Yöntemleri:
  • Verilerin yok edilmesi için başka programlar da mevcuttur. Bu kayıtların saklanmadığı, ortamda ve formata bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Örneğin termal imha, manyetik şeritlerin kesilmesi, eritme veya kimyasal olarak yok etme gibi işlemler de mevcuttur.

Kişisel Verilerin Yok Edilme Süreci

Kişisel verilerin yok edilme süreci, veri koruma yönetmelikleri ve ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu sürecin temel amacı, kişisel verilerin hiç kimse tarafından erişilemeyeceği ve geri getirilemeyeceği bir şekilde tamamen ortadan kaldırılanlardır. İşte kişisel verilerin yok edilme süreci aşamaları:

1. Verilerin Yok Edilme Amacının Belirlenmesi:Kişisel verilerin yok edilme süreci, verilerin işlenme amacının sona erdiği veya ilgili kişinin rızasını geri çekilmeye başlar. Verilerin neden yokluğu gerekli net bir şekilde belirlenmelidir.

2. Tüm Kopyaların Tespit Edilmesi:Verilerin yok edilme süreci başlatılmadan önce, hangi verinin nerede saklandığı ve bu kayıtlı kopyaların nerede bulunduğu tespit edilmelidir. Bu adımın, verilerin eksiksiz bir şekilde saklanmasını sağlar.

3. Elektronik Ortamlarda Verilerin Yok Edilmesi:Elektronik ortamda saklanan verilerin yok edilmesi, üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel imha gibi kesintiler anında gerçekleşir. Özellikle sabit diskler, SSD’ler, USB bellekler ve diğer dijital yayılmaki veriler bu aşamada algılanıyor.

4. Diğer Ortamlarda Verilerin Yok Edilmesi:yurtdışında saklanan veriler için farklı kopyalar kullanılır. Örneğin, kağıt dokümanların dağıtılması, optik medya (CD, DVD) fiziksel olarak yok edilebilir ve diğer medya türlerinin uygun şekilde kullanılması.

5. kalıcı Silme ve Geri Getirilememe:Bu aşama, verilerin artık hiçbir şekilde geri getirilemeyecek şekilde silinmesinin doğrulandığı aşamadır. Bu, kişisel verilerin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasından emin olunmasını sağlar.