KVKK Gündemde Uyulmalı Bir Yasa Haline Getirilmişti

KVKK Gündemde Uyulmalı Bir Yasa Haline Getirilmişti

KVKK son zamanda gerçekten gündemimizde olan bir kanun durum geldi. Olabildiğince detaylı, uyulmaması durumunda gerek yaptırım olarak gerekse maddi anlamda yüklü cezalar olan bu kanunu bilmek ve kanunu elverişli şekilde temelini düzenlemek, çalışmaları da bunun üzerine şekillendirmek, çalışanları eğitmek fazlasıyla önemlidir.NESİL TEKNOLOJİ olarak her destek, denetimlerimiz ve düzenlemelerimizle sizlerleyiz. Rehberliğimizden 7/24 faydalanabilirsiniz. Gerek bilgi alma gerekse uygulama derecesinde, en doğru hizmeti anlık olarak deneyimli çalışanlarımızdan alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin korunması Kanunu, 6698 sayılı kanun olarak, 24.03.2016 yılında faaliyete girmiştir. Kişisel verilerin çağdaş uygulamalarda, geri kalan kısmını genel ağ ortamında, elektronik dünyada korunması mecburi duruma gelmiştir. Dünya genelinde bundan böyle genel ağ üzerinden işlemlerin yapılması, üstelikle verilerin elektronik ortamda sağlanması, hemen hemen yüzde yüz şekilde mecburi hale gelmiştir. Bu sebeple, ister istemez, şahısların verilerinin de elektronik ortamda girilmesi söz konusu olmaktadır. Bunlar neler olabilir, bankalar ve diğer mali firmalar için kişilerin isim, adres ve mali bilgileri, hesap talimatları söz konusu olacaktır. Sağlık kurumların ya da şirketler için kişilerin kimliği yanında olması, sağlık bilgilerinin söz konusu olması gerekir. Alışveriş sitelerinde kimlik yanında, adres ve mali bilgiler alınmaktadır. Vergi dairesi, adli makamlar gibi resmî kuruluşlar da tıpkı verilerin alınması söz konusudur. Bu verilerin kötü niyetli şahısların eline geçmesi ise aşırı önemli, kişi adaletsizliğe sebep olacaktır.

KVKK Kapsamında

İşte kanun-i esasi düzenlemesi ve peşi sıra faaliyete giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da tertipli bir şekilde uygulanmaktadır. Uygulamalardaki eksikliklerin ya da haksızlığa giderilmesi derecesinde ise, görevli olan resmi birim ise Kişisel Verilerin Korunması Kurulu olarak Bakanlığın yanında hizmet vermektedir. Yasa kimleri korumaktadır. Bu yasaya, elektronik ortamda gerek otomatik şekilde gerekse yarı manuel, yarı otomatik şekilde verileri girilen bütün özel kişileri yani kişileri korumaktadır. Kişilerin asıl kişi olması mecburdur. Ve yasaya hukuki kişileri, vakıf, dernek, kurum gibi hukuki kişileri korumamaktadır. Özel şahıslardan amaç ise, her yaşta kadın ve erkek olarak düşünülebilir.

Bir başka yönden, yasada sorumlu olan veri yükümlüsü kişiler ise, yarı manuel ya da otomatik olarak, verileri gizlenmesi halinde olan, bütün özel kişiler ile hukuki kişilerdir. Hukuki kişilerden hedef, dernek, vakıf, özel firmalar, kamu kuruluşların gibi özel ve kamu statüsünde olan bütün şirketlerdir. Özel şahıslar da yasada veri yükümlüsü olabilirler.

Veri toplayıcıların, ilgili kişilere ilişkin olan verileri gizleme, işleme, iletmesi ve gerektiğinde yok olması halinde önlem sorumlulukları bulunmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi derecesinde ise, kanun ile esas kanun ilkesi olan dürüstlük kuralına uyum aşırı şekilde önemlidir ve mecburdur. Veriler doğru ve güncel olmalıdır. Belirlenen hedefe yararlı olmalıdır. Belirli ve açık bir şekilde, kanun-i esasi olmalıdır. Hedefle ile sınırlılık ilkesine uymak da aşırı şekilde önemlidir. Verilerin gerekli oldukları vakit sonra, sona erdiğinde silinmeleri gerekmektedir. Bu sorumluluklarda uyulmaması Türk Ceza Kanunu, ceza kanunumuzda düzenlenmiş ve aksine durumlarda ise yaptırım verilmesi söz konusu olmaktadır.

Seyhan ÖZKAYA