KVKK Hangi Tutar Aralığında Ceza Verebilir?

KVKK Hangi Tutar Aralığında Ceza Verebilir?

KVKK Ceza TutarıKişisel Verileri Koruma Kurulu 07.04.2016 yılında yürürlüğe giren ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu niteliğinde kurulan ve T.C. Adalet Bakanlığımız vasıf çalışmalarını düzenleyen, resmi sıfatı olan, şirketlerin çalışmalarını kontrol edilmesi, yasa kapsamında, hak ve yükümlülüklerini işleyişini düzenleyen resmi kuruldur. Elektronik ortamda, genel ağ için artık resmi işlemlerin ve özel işlemlerin yapılması kaçınılmaz özel kişilerin bilgilerinin alınması, gizlenmesi, kullanılması, muhtemelen yurtiçinde ve yurtdışında gönderilmesi, yok olması gibi işlemlerin yapılması söz konusu olmaktadır. Bunların düzenlenme ve teftiş edilmesinde KVKK yapmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluşu ile ilgili kişilerin hukuk kapsamında ve talimatlar gereğinde, haklarının, sorumluluk gereği gibi kullanıp kullanmadığını belirler. Ayrıca, gelen başvuruların da neticelenmesine sağlar. Veri sorumlusu olarak, hususi kişilerin ve hukuki kişilerin de verileri koruması, kullanması noktasında gerekli kanun doğrultusunda, hakların kullandırılması ve yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediğini teftişler. Kişisel verileri koruma kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, veri sorumlusu kişilerin aşırı önemli yükümlülüklerinin olduğunu, önemli para ve hapis cezalarının olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, verilerin kayıt edilmesi, işlenilmesi, aktarım yapılmasında ve son olarak ortadan yok edilmesinde, yasa ve diğer kanuna uyulmaması, zarar vermeme halinde, bir yıl ile altı yıl arasında hapis cezaları düzenlenmektedir.

Veri sorumluları kendince önemli para cezalarının söz konusu olduğunu da belirtelim. Hukuk çerçevesinde anlamsız davrananlar için, 5.000 TL ile 1.000.000 TL ortasında, son derece ciddi para cezaları öngörülmektedir. Hukuka uymamanın cezaları asıl sarsıcı yaptırımları içermektedir. Yaptırımları olursak, kanuna karşıt olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, TCK’nın yani Türk Ceza Kanunu’nda 135. maddesine göre 1 ile 3 yıl arasında ile sonuçlandırılır. Veri ise artıcı sebep olmaktadır. Kanuna karşıt halinde ele geçiren için 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası uygulanır. Kamu görevlisi ya da görevlileri tarafından, görev yetki sınırını aşmasıyla, bunu kötüye kullanarak, üstelik mesleğinin ya da sanatının verdiği yetkileri kötüye kullanarak kişi bilgilerini başkasına veren, yayan kişiler hakkında TCK’nın 137. maddesi gereğinde, 3 ile 6 yıl arasında ceza öngörülmektedir. Öte yandan, kanunlarda kişisel verilerin sürelerinin dolmasından sonra, silinmesi, yok edilmesi şartı bulunmaktadır. Süresi geçmesine yine de bilgilerin silinmesi durumunda, TCK’nın 138. maddesi gereğince, 1 ile 2 yıl arasında hapis cezası öngörülmektedir. Yönden, CMK ya göre kesinlikle iptal edilmesi gereken verilerin olması halinde, yani ceza yasalarına göre silinmesi gereken verilerse bunların silinmemesi çoğalmasına sebep olur.Tüm bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak içinNESİL TEKNOLOJİşirketimizle çalışmamız en doğru seçim olacaktır.

Hazırlayan: Seyhan ÖZKAY