KVKK Kimler için Zorunlu

KVKK Kimler için Zorunlu

KVKK ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren, yeni kuşak tatbikatlara ilişkin kanunlardan birisidir. Elektronik ortamda, yani genel ağ ortamında yöntemlerin yapılması ve resmî kuruluşların noktasında da bu yöntemin daha vazgeçilmez biçimde hayatımıza girmesi, koruyucu kimi düzenlemelerin getirilmesine de imkân sağlamıştır. 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanunun gerçekten ayrıntılı ve kapsayıcı olduğunu göstermek gerekir. 6698 sayılı işbu kanundan ilk, kişisel verilerin 2010 yılında Kanun-ı esasi ile garanti altına alınması söz konusu olmuştur. Bundan sonra, asıl hususi bir kanun çıkarılmasına nasıl gereksinim olmuştur ve kanun ile ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Kapsayıcı biçimde düzenlemelerinde ceza anlamda önemli yaptırımların olduğu yasaya uymak aşırı önemlidir.

Kişisel Verileri Korunması Kanunu Hakkında

Her şeyden önce, ilişkin kişi olarak geçen asıl kişilerin korunması sözü edilen konusu olmaktadır. İlişkin kişiden amaç, elektronik ortamda, kısaca dijital, genel ağ ortamında kimlik, adres, iletişim bilgileri, mali bilgiler, sağlık bilgileri, giriş izin bilgileri kadar bilgilerin girilmesi söz konusu olan başlıca kişilerdir bilgi sahipleri olanlar yalnızca asıl kişiler olabilir, veri girişleri söz konusu olabilecek hukuksal kişilerin bu yasa kapsamında yer almadığının altını çizelim. Bir başka yönden gerek yerine resmî kuruluşlarda gerekse özel statüde, asıl kişiler ve hukuki kişiler niteliklerde yer alan bilgilerin girişlerinde, kişilerin bilgileri koruma kapsamındadır.

Verilerin toplanmasında, işlem yapacak, verilerin işlenmesi, verilerin aktarılması ve silinmesi işlemlerinin yapılmasında veri sorumlusu olarak özel ve hukuki kişilerin kanunda ayrıntılı olarak düzenlemeleri söz konusu olmaktadır. Bilgilerin otomatik ya da yarı otomatik olarak girişlerini yapan, buna mecbur olarak bu şekilde veri kayıt sistemi kullanması söz konusu olan asıl kişilerin ve Hukuki kişilerin veri sorumlusu olarak öncelik yükümlülükleriyle bulunmaktadır. Bu biçimde hizmet sunan resmi ve özel kuruluşların kanun yeterince gerekli altyapıyı hazırlamaları zorunludur. Elektronik ortamda hizmet veren bütün özel ve hukuki kişilerin uygun veri tabanlarının olması zorunludur. Üstelik gerek özel kişiler ve firmaları gerekse resmî kurumların veri tabanlarının da yararlı olması gerekmektedir. İşte bu sebeple, kesin gerekli veri tabanı ve koruma sisteminin de oluşturulması gereklidir.

Verilerin akışlarının olup olmadığı, ilişkin kişilerin yasasında belirtiği kanunda 11. maddesi gereğince talep ettiklerinde aydınlatma haklarını kullanıp kullanmadıklarını, genel anlamda kanun ve yönetmelikler ile belirlenen nizam gereği gibi uygulanıp uygulanmadığını ise resmi bir kurul belirlemektedir kişisel Verileri Koruma Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve kurul heyeti ile beraberinde ülke çapında denetimleri yapmaktadır. Bu kuruluşlar üzerinden herkes veriler konusunda şikayetlerini yapabilirler. Önemli yaptırımlardan üstelik para ve hapis cezalarına maruz kalmamak içinNESİL TEKNOLOJİile çalışmanızı teklif ederiz.

Hazırlayan: Seyhan ÖZKAYA