Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, ilgili kişinin mağduriyete veya ayrımcılığa uğrama riski taşıyan hassas verilerdir. Bu sebeple, özel nitelikli kişisel verilerin diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı bir şekilde korunması gerekmektedir.

Kanun, özel nitelikli kişisel verilere özel bir önem atfetmekte ve bu verilere yönelik farklı bir düzenleme getirmektedir. Bu veriler, “özel nitelikli kişisel veri” ya da “hassas veri” olarak kabul edilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın ya da Kanunda belirtilen sınırlı hallerde işlenebilir.

Kanun, özel nitelikli kişisel veriler arasında bir ayrım yapmaktadır. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ile bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, işlenme şartları farklıdır:

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin olmayan diğer özel nitelikli kişisel veriler ise, yine Kanunda belirtilen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilir.

Ancak, her iki durumda da özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Bu önlemler, veri güvenliğini ve ilgili kişinin haklarını koruma amacını taşır.

Özetle, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın sınırlı hallerde mümkündür, ancak veri güvenliği ve kişisel hakların korunması için özel önlemler alınmalıdır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nedir?

Özel bilgilerin kişisel verileri, “özel kapsamlı kişisel veri” ya da“hassas veri”olarak adlandırılır. Bu veriler, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ile bunların dışındaki özel bölümlerdeki kişisel veriler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Sağlık ve canlı hayata ilişkin kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası dışında ayrıntılı verileri işlenebilirken, diğer özel bölümlerin kişisel verileri yine belirli hallerde açık rızası olmaksızın işlenemez.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Sağlık ve canlı hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve bakımın ayrılması, sağlıkta iyileşmenin planlanması ve yönetimi gibi önemli bölümlerle işlenebilir. Ancak bu durumda dahi, özel kişisel verilerin silinmesinde gerekli olan yeterli önlemlerin alınması. Bu ölçülerde, veri maliyetleri ve ilgili kişinin haklarını koruma amacını taşır.

Diğer özel bilgilerin kişisel verileri ise yine Kanunun değişkenliklerinde hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Bu noktada veri güvenliği ve kişisel hakların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.