Siber Güvenlikte  Risk Değerlendirmesi Nedir?

Siber Güvenlik Değerlendirmesi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber saldırıların hedefi olabilecek potansiyel hedef sayısı her geçen gün artmaktadır. CVE (“Ortak Güvenlik Açıkları ve İstismarlar”) veri tabanına göre güncel olarak 11 binden fazla bilinen güvenlik açıkları bulunmaktadır ve her geçen gün bu açıklara yenileri eklenmektedir.

IBM’in 2020 verilerine göre saldırıların hedefi olan büyük şirketlerin hedef alındıkları açıkların %60’lık bir bölümü yamalanarak kapatılabilir, ortalama olarak 3.92 milyon dolarlık hasar doğru önlemler alınarak engellenebilirdi.

Kullanıcıların ve şirketlerin bahsedilen mağduriyetleri yaşamaması için sistemlerin sağlıklı ve güvenli olarak çalışması sağlanmalıdır. Bu şartların sağlanabilmesi için belirli aralıkla yapılan siber güvenlik değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Siber güvenlik değerlendirmesi, sistemin siber güvenlik kontrollerini ve güvenlik açıklarını giderebilme yeteneklerini analiz eder. Yapılan bu değerlendirmeler bir denetleme şeklinden çok değerlendirme yapılan kurumun hedefleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Sibergüvenlik Değerlendirmesi Neyi Amaçlar?

Siber güvenlik değerlendirmelerinin ana amacı en yüksek öncelikli sorunlardan başlayarak güvenlik açıklarını kapatmayı ve sistemdeki zayıflıkları gidermeyi amaçlar. Yapılan bir değerlendirmenin başarılı olabilmesi için değerlendirmenin belirli bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu bilgiler sırasıyla şu şekildedir:

-Kurumun siber varlık envanteri.
-Potansiyel tehditlerin kaynağı.
-Siber tehditlere sebep olabilecek zafiyetler ve zarar verme olasılıkları.
-Siber varlıklar ve yapılan operasyonlar üzerinde oluşabilecek riskler ve etkileri.
-Gizlilik ve güvenlik düzenlemelerine uyum düzeyi.

Siber Güvenlik Değerlendirme Adımları

Bir siber güvenlik değerlendirmesinin adımları sırası ile şunlardır.

Mevcut Güvenlik Duruşunun Tanımlanması

Donanım, yazılım, politikalar ve ağdaki veri iletiminde gerçekleştirilen süreçler mevcut güvenlik duruşunu oluşturur. Bunlara ek olarak sistemin korunmasında kullanılan teknolojilerin envanteri çıkarılmalıdır ve riskleri azaltmak için güncel olarak kullanımda olan prosedürler belgelenmelidir. Kullanımda olan bir prosedür yoksa olmadığının belgelenmesi gerekir.

Uyumluluk Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi

Kurumlar en az bir siber güvenlik yönetmeliğine uygun hareket etmek zorundadır. Kullanılan yönetmelikte bilgi boşluğu var ise kapatmak için kurum için geçerli olan düzenlemeler ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı güvenlik yöntemlerinin tam bir listesi bir araya getirilerek bilgi boşluğu kapatılabilir.

Mevcut Güvenlik Kontrollerinin Olgunluğunun Değerlendirilmesi

Bu adım siber güvenlik değerlendirmesinin en önemli adımıdır. Risk profili oluşturularak değerlendirmeye başlanır. Ardından kullanılan güvenlik çözümlerinin olgunluğu değerlendirilerek risklere karşı ne kadar etkili olduğu ölçülür ve bu ölçümler endüstri standartlarına uygun şekilde yapılır.

Risk Azaltma Yöntemlerinin Belirlenmesi

Değerlendirmenin bu adımında risklerin tanımlandığı güvenlik duruşu üzerinde oluşturduğu boşlukların kapatılması için strateji geliştirilir. Geliştirilen strateji öncelikli kaynakların belirlenmesini ve eylem adımlarını içermelidir, bunlar belirlenirken envanterdeki bütün varlıkların maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Siber Güvenlik Değerlendirmesi Türleri

Siber güvenlik değerlendirmesi türleri sırasıyla şunlardır.

Siber Alt yapının Değerlendirilmesi: Bu değerlendirme türü kurum için kullanılan güvenlik çözümlerinin eksiksiz bir envanterini ve bunların ne kadar iyi çalıştığının değerlendirilmesini içerir. Siber alt yapının değerlendirilmesi için kullanılabilecek en etkili tekniklerden birisi sızma testidir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ve bir sızma testi sistemin saldırılara nasıl cevap verdiğini ve saldırıların sistem üzerindeki etkisini tespit etmeyi sağlar.

Operasyonel Dayanıklılığın Değerlendirilmesi: Operasyonel dayanıklılık bir organizasyonun kesintilerin oluşmasını önleme gücünü ve oluşan bir kesintiye ne kadar hızlı yanıt verdiğini ölçer.

Dış Bağımlılıkların Yönetiminin Değerlendirilmesi: Bu değerlendirme türü kurumun dış ilişkileri nasıl yönettiğini tespit etmeyi amaçlar. Bunu incelerken kurumun dış bağımlılık stratejisinin var olup olmaması, bağımlılıklar ile ilgili riskleri nasıl tanımladığı ve nasıl yönettiği göz önünde bulundurularak yapılır.

Risk ve Zafiyet Değerlendirmesi: Bu değerlendirme sistemin risklere ve zafiyetlere karşı ne kadar savunmasız olduğunu inceler. Sistemdeki güvenlik boşluklarının belirlenmesi için sistemin teknik detaylarının yanı sıra çalışanların sosyal mühendisliğe karşı ne kadar bilinçli olduğu gibi konuları inceler.

Sibergüvenlik Risk Değerlemesi Framework’leri

Kurumların sistemlerindeki güvenlik risklerini değerlendirmek, izlemek ve azaltmak için yapılması gereken süreçleri tanımlayan standartlara siber güvenlik framework denir.

En yaygın olarak kullanılan frameworkler şunlardır:

-NIST Cybersecurity Framework
-ISO 27001
-SOC2
-NERC-CIP
-HIPAA
-GDPR
-FISMA