Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Verilerin silinmesi, yok edilmesi veyaanonim hale getirilmesikanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları tamamen ortadan kalkarsa, bu durumda kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu durumda,kişisel verilerin işlenmesiiçin gerekli olan hukuki şartların tamamının ortadan kalktığı belirlenirse, veri sorumlusu, kişisel verileri saklama yükümlülüğünü yerine getiremez ve bu verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek zorundadır. Bu işlem, kişisel verilerin korunmasını ve veri sahiplerinin haklarının güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Veri işleme ve depolama, çağımızın en değerli varlıklarından biri haline gelmiştir. Ancak, bu verilerin doğru şekilde etkinleştirilmesi ve korunması, hem etik hem de yasal açıdan ciddi sorumluluklar gerektirir. Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gibi işlemlere, kişisel gizliliğin korunmasına, veri güvenliğinin çalıştırılması ve mevzuata uyumun çalıştırılması için kritik olarak çalıştırılmasına sahiptir. İşte bu üç varlığın altında yatan temel ilkeler:

1. Verilerin Silinmesi:

Verilerin silinmesi, veri tabanlarının veya sistemlerin gereksiz veri yığılmalarından arındırılması anlamına gelir. Bu işlemin ana ilkeleri aşağıdakileri içerir:

  • Kişisel Veri Koruma:Veri sahiplerinin korumalarını korumak için kullanıcıların izni olmadan veya gereksiz hale gelen verilerin silinmesi gereklidir.
  • Veri Bütünlüğü:Veri tabanlarının etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılması için gereksiz veri yığılmalarının yedeklenmesi ve veri bütünlüğünün korunması, kritik görüntülemeye sahiptir.
  • Mevzuata Uyum:Veri silme işlemlerinin, veri koruma özelliklerine ve mevzuata tam uyumun içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

2. Verilerin Yok Edilmesi:

Verilerin yok edilmesi, verilerin geri dönüştürülmeden imha edilmesi içerir. Bu süreç aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütülmelidir:

  • Güvenlik İlkeleri:Hassas veya kişisel verilerin kötü amaçlı kullanımlardan korunması için verilerin tamamen ve güvenli bir şekilde imha edilmesi gereklidir.
  • Veri İhlali Önleme:Verilerin dağıtılması ve çoğaltılmasının engellenmesi için verilerin gizli, bir şekilde yok edilmesi, etik ve yasal bir sorumluluktur.
  • Veri Koruma Standartları:Verilerin yok edilme süreci, uluslararası veri koruma uygunluğu uyum sağlamalı ve en üst düzeyde güvenlik sağlanmalıdır.

3. Verilerin Anonim Hale Getirilmesi:

Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel veya özel kişisel kimliklerinin gizlenerek genel bir form kazanmasını sağlar. Bu süreç aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir:

  • Veri Analizi İçin Güvenlik:Verilerin anonim hale getirilmesi, gizlilik ve güvenliğin sağlanması, saklanması analiz edilmesi ve saklanması için uygun koşullar oluşur.
  • Toplumsal Fayda:Anonim verilerinin analiz edilmesi, genel trendleri tutulabilir ve toplumsal fayda için kullanılabilir veri setlerinin mevcutlarına olanak sağlanır.
  • Veri Mahremiyeti:Verilerin anonim hale getirilmesi, mahremiyetini koruyacak ve etik veri standart işlemelerini sağlayacak.