Yabancı Ülkeye Verilerin Aktarılması

Yabancı Ülkeye Verilerin Aktarılması

Yabancı ülkeyeverilerin aktarılmasıkişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunup bulunmadığına ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri şartıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar verir. Bu karar verme sürecinde aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

a. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,

b. Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,

c. Her somut kişisel veri aktarımı için, kişisel verinin türüyle birlikte işlenme amacını ve süresini,

ç. Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin ilgili mevzuatını ve uygulamasını,

d. Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu faktörlerin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşü de dikkate alınarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına karar verir.

NOT:Kişisel Verileri Koruma Kurulunun02/05/2019 tarihli ve 2019/125 sayılı Kararı ile, yeterli korumaya sahip ülkelerin belirlenmesinde esas alınacak kriterlere ilişkin form hazırlanarak Kurumun internet sayfasında yayımlanmıştır.

Yabancı ülkeye verilerin aktarılması, günümüzde küreselleşen dünyadaki işletmeler ve devletler arasındaki iletişim ve işbirliği için temel bir gerekliliktir. Ancak veri aktarımı sırasında hukuki ve güvenlik riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yabancının veri aktarımı da bu risklerin önemli bir parçasıdır. Bu orijinal, yabancı ülkede veri aktarımının hukuki ve güvenlik boyutları ele alınacak ve aşağıdaki alt başlıklar üzerinde durulacaktır:

Hukuki Zemin ve Uyum

Yabancı bir ülkeye veri göndermeden önce, her iki ülkenin mevzuatına uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Verilerin korunması ve kişisel verilerin korunması, göz önünde bulundurularak, uluslararası hukuki zeminde uyum sağlanması. Bu, veri sürecinin hukuki durumunun en aza indirilmesine yardımcı olur.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

Veri aktarımı sırasında, kişisel gizlilik ve gizlilik büyük önem taşır. Bu şifreleme, veri şifreleme, güvenli ağlar ve diğer güvenlik korumalarının satın alınması, verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasının engellenmesi. Ayrıca, veri aktarımı sırasında üçüncü hizmet erişimine karşı uygun önlemler alınır.

Kültürel ve Etik farklılıklar

Yabancı bir ülkede veri aktarımı sırasında, farklı kültürel ve etik normları göz önünde bulundurmak önemlidir. Bazı veri türleri veya uygulamalar, farklı tarzda farklı etik standartlar gerektirebilir. Bu nedenle veri değişimi sürecindeki kültürel farklılıkların ve etik normların kaydedilmesi önemlidir.

Veri Aktarımının Amaçları ve Kapsamı

Veri aktarımı yapılmadan önce, veri sunumunun özellikleri ve kapsamı net olarak belirlenmelidir. Veri aktarımının yasal dayanağı ve işletme sistemi açıkça tanımlanmalıdır. Bu, veri aktarımının şeffaf ve güvenilir olmasını sağlar.

Sözleşmeler ve Hukuki Düzenlemeler

Veri aktarımı süreci, taraflar arasındaki sağlam sözleşmelerin yapılması ve hukuki düzenlemelerin uyulması kritik öneme sahiptir. Sözleşmelerde sorumluluk sorumlulukları, veri kullanımı, aktarım hızları ve diğer hukuki ayrıntılar net bir şekilde belirtilmelidir.

Geri alınabilirlik ve Silinme

Veri aktarımının ardından, verilerin geri alınabilmesi ve bilgilerin silinmesinin dikkate alınmaması. Verilerin geri alma veya silme hakkına sahip olması, veri koruma standartlarının sürdürülmesi açısından önemlidir.